top of page

Privacyverklaring van HumanSpirit

In deze privacyverklaring informeren we je graag over:

 

 •  Welke persoonsgegevens HumanSpirit verzamelt en met welk doel

 •  Hoe HumanSpirit persoonsgegevens bewaart en beveiligt

 •  Hoe lang HumanSpirit persoonsgegevens bewaart

 •  Met wie HumanSpirit persoonsgegevens deelt

 •  Hoe je jouw persoonsgegevens kan inzien, aanpassen of verwijderen

 •  Welke cookies HumanSpirit op deze website plaatst

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeannette Branderhorst van HumanSpirit, die bereikbaar is via Whatsapp op 0681128618 of per mail via humanspiritnu@gmail.com
 

Welke persoonsgegevens HumanSpirit verzamelt en waarom

Wanneer je je aanmeldt voor Training of individuele sessies registreert HumanSpirit:

 •  Voor- en achternaam

 •  Adresgegevens

 •  Telefoonnummer

 •  E-mailadres

 •  Eventuele extra door jou verstrekte gegevens met betrekking tot je vraag

 •  Inhoudelijke vragen voorafgaand aan de training of sessie

Gegevens van cursisten verzamelt HumanSpirit via haar online inschrijfformulieren en voorafgaande telefonische intake.

Deze gegevens gebruikt HumanSpirit om jouw inschrijving te verwerken, je te informeren over de training of opleiding, facturen op te maken, jouw bewijs van deelname te personaliseren, je op de hoogte te houden van nieuwe trainingen en opleidingen en om je – wanneer nodig – te kunnen contacteren.

Wanneer je je aanmeldt voor een event of andere bijeenkomst verzamelt HumanSpirit:

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

Deze gegevens verzamelt HumanSpirit via chipta, ticket verkoopsysteem en gebruikt de aanmelding om je te informeren over desbetreffende bijeenkomst.

Wanneer je je aanmeldt voor HumanSpirit Nieuwsbrief registreert HumanSpirit:

 • Voornaam

 • Achternaam

 • E-mailadres

Deze gegevens gebruikt HumanSpirit om jou 6 x per jaar HumanSpirit Nieuwsbrief toe te sturen.

Hoe HumanSpirit persoonsgegevens bewaart en beveiligt

HumanSpirit neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jeannette Branderhorst

Hoe lang HumanSpirit persoonsgegevens bewaart

HumanSpirit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor wij de gegevens hebben verzameld.

 • Concreet betekent dit dat persoonsgegevens van klanten en deelnemers aan opleidingen en trainingen maximaal 7 jaar worden bewaard, en persoonsgegevens van deelnemers aan events- of andere bijeenkomsten maximaal 2 jaar.

 • Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden binnen 30 dagen na afmelding of verzoek tot verwijdering definitief vernietigd.

Met wie HumanSpirit persoonsgegevens deelt

HumanSpirit verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden door en verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, als dit noodzakelijk is om aan één of meer wettelijke verplichtingen te voldoen of om op correcte wijze uitvoering te geven aan de werkzaamheden, die HumanSpirit voor jou verricht. Organisaties of bedrijven met wie wij in dit kader samenwerken zijn:

 • WIX voor het verzenden van o.a. HumanSpirit Nieuwsbrief en/of andere mailings waarvoor je je hebt aangemeld en voor het verwerken van online inschrijvingen.

 • Google forms voor het geanonimiseerd verzamelen van gegevens cursisten en hun clienten.

 • WIX voor het verwerken van de boekhouding van HumanSpirit.

 • Organizers, trainers en assistenten die deel uitmaken van het team van HumanSpirit voor het beantwoorden van jouw coachings- en/of trainingsvragen en/of -verzoeken.

Hoe je jouw gegevens kan inzien, aanpassen of laten verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HumanSpirit. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te laten sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens mailen naar Jeannette Branderhorst van HumanSpirit. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou persoonlijk wordt gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te zenden. Let op: maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van jouw privacy. HumanSpirit reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, op jouw verzoek. HumanSpirit wil je er tevens op attenderen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke cookies HumanSpirit gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. HumanSpirit gebruikt op deze website alleen zogenaamde functionele en statistische cookies, die zo min mogelijk inbreuk maken op jouw privacy.

 • De functionele cookies die HumanSpirit gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat alle basisfuncties van de website naar behoren werken. Denk hierbij aan de werking van spamfilters, het afspelen van een video of caching om de website sneller te maken.

 • Met statische cookies verzamelt HumanSpirit geanonimiseerde informatie over hoe gebruikers haar website gebruiken, zodat HumanSpirit deze verder kan optimaliseren. HumanSpirit kan jou echter niet als individuele websitebezoeker identificeren en volgen.

 • Bij het gebruik van de website van HumanSpirit kan je ervoor kiezen om alleen functionele cookies óf zowel functionele als statistische cookies te accepteren. Over het algemeen worden deze cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie.

 • Je kan je desgewenst afmelden voor alle cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser definitief verwijderen.

bottom of page